logo
     
  Voortgang onderhandelingen  
     
 

Beste collega’s,

De afgelopen maanden zijn vanuit het bestuur meerdere Nieuwsflitsen verspreid over de hervormingen die nodig zijn om er zorg voor te dragen dat CVO in deze financieel en economisch zware tijd gezond blijft. Zoals inmiddels genoegzaam bekend is - door onder meer berichtgeving vanuit de GMR - konden de drie voorstellen over Taakbeleid, Kwaliteit Telt en de AO-kolom nog niet rekenen op draagvlak van de GMR. Hierop heeft het bestuur besloten de voorstellen in de huidige vorm in te trekken.

 
 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het bestuur en de GMR gezamenlijk hebben besloten in het belang van de leerlingen en de medewerkers van CVO na de zomervakantie het overleg over deze voor CVO belangrijke dossiers te zullen hervatten, met als doel plannen te ontwikkelen die kunnen rekenen op het draagvlak van beide gesprekspartners.

We onderkennen dat het in het belang is van CVO dat beide partijen ook bij ingewikkelde dossiers constructief blijven zoeken naar passende oplossingen.

 

Met vriendelijke groet,

Wim Littooij Dirk Oosthoek Rinke Rollema
Voorzitter raad van bestuur voorzitter GMR secretaris GMR
 
     
 

 
Contact
CVO
Henegouwerplein 14
3021 PM   Rotterdam
 

 
 
T [010] 217 1399
secretariaat@cvo.nl
www.cvo.nl