Privacy - AVG


Op 25 mei 2018 is officieel de nieuwe privacywet in werking getreden. Deze nieuwe privacywet verplicht scholen passende maatregelen te nemen voor het beschermen van de persoonsgegevens van onze medewerkers, leerlingen en ouders.

Op deze pagina kunt u de nieuwsbrieven van de Projectgroep Informatiebeveiliging en Privacy lezen en de documenten downloaden.

Nieuwsbrief 1 - april 2018
Wat moeten scholen regelen?, Wat kunnen scholen nu zelf al doen?

Nieuwsbrief 2 - mei 2018
Beleidsplan, Protocol beveiligingsincidenten en datalekken, Het melden van een (vermoedelijk) datalek, Toestemming gebruik beeldmateriaal, Verwerkersovereenkomsten, Gegevensregisters, Privacyreglement, Informatie voor ouders.

Nieuwsbrief 3 - juli 2018
Protocol beveiligingsincidenten en datalekken, Veelgestelde vragen en antwoorden, Functionaris voor Gegevensbescherming, Gebruik social media,Regeling beeldmateriaal.

Documenten
 Vraag en Antwoord v1.1.pdf 
 Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal.docx 
 Tekst AVG voor ouders.docx 
 Protocol beveiligingsincidenten en datalekken.pdf 
 Privacyreglement CVO conform AVG.pdf 
 Privacy_in_10_stappen.pdf 
 IBP_beleid_CVO_versie 1.0.pdf 
 Gebruik social media.docx 
 Checklist IBP CVO.docx