Met ingang van maandag 2 maart 2020 is er een nieuw CVO medewerkersportaal op SharePoint: https://medewerkersportaal.cvo.nl.
Het oude CVO Intranet (www.cvointranet.nl) komt met ingang van deze datum te vervallen.

Er zijn diverse manieren om toegang te krijgen tot het nieuwe medewerkersportaal.
Deze worden in de Handleiding toegang CVO Medewerkersportaal verder uitgelegd.